Tak til fonde

En særlig stor tak til Dagbladet Politiken samt en række fonde

Oak Foundation Denmark, Ole Kirk's Fond, Østifterne, Foreningen Roskilde Festival og andre.