Om os

OM FRITIDSPULJEN

Deltagelse i fritidsaktiviteter er en helt central forudsætning for flygtninges trivsel, medborgerskab og integration i det danske samfund. Som følge af en række økonomiske stramninger på flygtningeområdet tog Dagbladet Politiken og Dansk Flygtningehjælp i efteråret 2015 derfor initiativ til indsamlingen ”Uden Fritid, Ingen Fremtid”. Sammen med en større donation fra Oak Foundation Denmark gik midlerne til etablering af Fritidspuljen, som giver økonomisk støtte til fritidskontingenter og udstyr. Målet er, at styrke flygtningebørn og unge flygtninges livskvalitet og integration i det danske samfund gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.

Med en donation fra Ole Kirk’s Fond har Fritidspuljen sideløbende iværksat kapacitetsopbyggende forløb i udvalgte byer over hele landet for kommunale fagpersoner, foreninger og frivillige på integrations- og fritidsområdet. De lokale forløb har fokus på styrket fastholdelse af flygtningebørn og unge i fritidsaktiviteterne og bidrager dermed til en varig effekt af Fritidspuljens tilbud.

Fritidspuljen har fra 2015 til 2017 givet mere end 7.000 flygtningebørn og unge flygtninge mulighed for at deltage i det danske fritids- og foreningsliv på lige fod med andre børn og unge i Danmark. Samtidig har Fritidspuljen afholdt netværksmøder i mere end 30 kommuner på tværs af landet for kommunale medarbejdere, frivillige og foreninger.

En stadigt stigende efterspørgsel på Fritidspuljen har medført, at de eksisterende midler i puljen blev opbrugt i sommeren 2017. Det betyder, at mange flygtningebørn og unge flygtninge nu har mistet muligheden for at gå til fritidsaktiviteter. Samtidig oplever Fritidspuljen massiv efterspørgsel på fortsat kapacitetsudvikling og netværksdannelse i landets kommuner. Dansk Flygtningehjælp er derfor aktuelt i dialog med flere fonde, virksomheder og udvalgte kernekommuner om mulighederne for fortsættelse af indsatsen.