Om os

OM FRITIDSPULJEN

Deltagelse i fritidsaktiviteter er en helt central forudsætning for flygtninges trivsel, medborgerskab og integration i det danske samfund. Som følge af en række økonomiske stramninger på flygtningeområdet tog Dagbladet Politiken og Dansk Flygtningehjælp i efteråret 2015 derfor initiativ til indsamlingen ”Uden Fritid, Ingen Fremtid”. Sammen med en større donation fra Oak Foundation Denmark gik midlerne til etablering af Fritidspuljen, som giver økonomisk støtte til fritidskontingenter. Målet er at styrke flygtningebørnenes livskvalitet og integration i det danske samfund gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.

Fritidspuljen har fra 2015 til 2017 givet mere end 7.000 flygtningebørn og unge flygtninge mulighed for at deltage i det danske fritids- og foreningsliv på lige fod med andre børn og unge i Danmark. Med støtte fra Ole Kirk's Fond har Fritidspuljen samtidig afholdt netværksmøder i mere end 30 kommuner på tværs af landet for kommunale medarbejdere, frivillige og foreninger.

Fritidspuljen har i 2018 igen åbnet for betaling af foreningskontingenter for flygtningebørn under 18 år. Dette er muliggjort med en ny donation fra Ole Kirk’s Fond samt støtte fra Østifterne, andre fonde, virksomheder og privatpersoner. Læs mere her. Donationen fra Ole Kirk’s Fond betyder også, at Dansk Flygtningehjælp i 2018 fortsætter arbejdet i landets kommuner med kapacitetsudvikling og netværksdannelse på integrations- og fritidsområdet. De lokale forløb bidrager til en bæredygtig og varig effekt af Fritidspuljens tilbud.

STOR TAK FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

Dansk Flygtningehjælp siger stor tak til alle, som har givet støtte og opbakning til Fritidspuljens arbejde. 

En særlig stor tak til Dagbladet Politiken samt en række fonde: Oak Foundation Denmark, Ole Kirk's Fond, Østifterne, Foreningen Roskilde Festival og andre. 

Derudover en stor tak til en lang række virksomheder og privatpersoner.