Om os

OM FRITIDSPULJEN

Regeringen lancerede i juli 2015 en række politiske stramninger på flygtningeområdet, som medførte, at nytilkomne flygtninge nu bliver tildelt en lavere integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Det betyder for mange flygtningefamilier, at alle udgifter ud over de basale nødvendigheder risikerer at blive valgt fra. Derfor tog Dagbladet Politiken og Dansk Flygtningehjælp i efteråret 2015 initiativ til en indsamling under overskriften Uden Fritid, Ingen Fremtid. Målet med indsamlingen var at rejse penge til, at også børn fra flygtningefamilier på integrationsydelse kan gå til fritidsaktiviteter i deres lokalområde. 

Indsamlingen fra Dagbladet Politiken indbragte 5 millioner kroner, og dertil kom, at OAK Foundation Denmark tilsvarende donerede 5 millioner kroner, så der samlet blev rejst 10 millioner kroner til etablering af Fritidspuljen. Puljen bliver nu administreret af Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, og midlerne går direkte til, at mindst 4.300 flygtningebørn og unge flygtninge får støtte til foreningskontingenter og udstyr.

Med økonomisk støtte fra Ole Kirk's Fond har Dansk Flygtningehjælp desuden iværksat kapacitetsopbyggende forløb i landets kommuner af det netværk af fagpersoner og frivillige i det lokale fritids- og foreningsliv, der er omkring børnene. Det skal sikre en optimal effekt af Fritidspuljens tilbud, så flygtningebørn og -unge får en varig tilknytning til fritids- og foreningslivet i Danmark.

Kontakt Fritidspuljen

Fritidspuljen - Frivilligafdelingen
c/o Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10
1300 København K

+45 26 11 06 22
(man-fre kl. 10 - 12)

fritidspuljen@drc.dk