Musik for alle

Vil du være med til at sikre børn og unge flygtninge mulighed for musikundervisning? Bliv musikambassadør for Fritidspuljen på din lokale musikskole!

Mange flygtningefamilier har ikke råd til fritidsaktiviteter

At gå til musik, spejder eller sport er blandt de bedste måder at integrere børn og unge flygtninge på. Med fritidsaktiviteterne lærer børnene dansk, de møder nye venner, og de får et socialt liv blandt jævnaldrende. Mange børn og unge fra flygtningefamilier har ikke mulighed for at gå til fritidsaktiviteter, fordi deres forældre er på integrationsydelse. Integrationsydelsen er markant lavere end andre ydelser, og det betyder for mange flygtningefamilier, at alle udgifter ud over helt basale nødvendigheder risikerer at blive valgt fra.

Fritidspuljen betaler kontingent og udstyr

Derfor har Dansk Flygtningehjælp oprettet Fritidspuljen, der giver økonomisk støtte til fritidsaktiviteter for flygtningebørn og unge flygtninge på integrationsydelse. Da musikundervisning er en relativ dyr fritidsaktivitet, støtter Fritidspuljen særligt med både kontingent og instrumentleje.

Din rolle som musikambassadør

  • Du formidler information om Fritidspuljen til musikskolens ledelse, undervisere og elever
  • Du er musikskolens kontaktperson om Fritidspuljen over for kommune, frivillige og flygtninge
  • Du hjælper flygtninge med ansøgningen til Fritidspuljen og selve opstarten på musikskolen

Sådan bliver du musikambassadør

Vi klæder dig på til rollen som musikambassadør og sørger for, at du har den nødvendige viden og relevante materialer. Du tilmelder dig som musikambassadør ved at kontakte den private initiativtager Peter Whitta på whittapeter@gmail.com eller telefon 61 39 43 86.