Samarbejde med kommuner

Fritidspuljen har i 2016-17 afholdt inspirationsmøder i mere end 30 kommuner på tværs af landet for kommunale medarbejdere, frivillige og foreninger. Inspirationsmøderne giver professionelle og frivillige redskaber til at styrke flygtningebørns varige tilknytning til fritids- og foreningslivet. Fritidspuljens inspirationsmøder er en blanding af faglige oplæg, erfaringsudveksling og dialog på tværs af mødets deltagere.

Fritidspuljen fortsætter i 2018 samarbejdet i landets kommuner med kapacitetsudvikling og netværksdannelse blandt medarbejdere, foreninger og frivillige på integrations- og fritidsområdet. Fritidspuljen indgår i den forbindelse samarbejdsaftaler med en række kommuner om styrket integration af lokale flygtningebørn i foreningslivet. De lokale forløb vil således bidrage til en bæredygtig og varig effekt af Fritidspuljens tilbud.

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for samarbejde med Fritidspuljen, eller ønsker du at høre mere om mulighederne for et inspirationsmøde i din kommune, så kontakt Fritidspuljens lokale konsulenter:

Katrine Brücker (Fyn og Sjælland)

28 90 56 02

Kristina Munch (Jylland) 

28 90 60 56