Samarbejde med kommuner

Fritidspuljen afholder inspirationsmøder for landets kommuner, foreninger og frivillige. Inspirationsmøderne giver professionelle og frivillige redskaber til at styrke flygtningebørnenes varige tilknytning til og fastholdelse i fritids- og foreningslivet i Danmark.

Inspirationsmøderne fra Fritidspuljen er en blanding af faglige oplæg, erfaringsudveksling og dialog på tværs af mødets deltagere, således at den lokale indsats med integration af unge flygtninge i foreningslivet styrkes i endnu højere grad.

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for et inspirationsmøde i din kommune, så kontakt Fritidspuljens lokale konsulenter:

Katrine Brücker (Fyn og Sjælland)

28 90 56 02

Kristina Munch (Jylland) 

28 90 60 56