Foreninger

Fritidspuljen udsteder værdibeviser til flygtningebørn, som kan indløses til  fritidskontingenter i lokale foreninger. I det følgende kan du finde hjælp til, hvordan foreninger skal modtage værdibeviserne og få refunderet kontingentet fra Fritidspuljen (op til 1.000 kr.). Bemærk at Fritidspuljen ikke refunderer udlæg foretaget af privatpersoner.

Det skal du gøre som frivillig i forening

Tjek at det afleverede værdibevis er gyldigt:

 • Værdibeviset er udstedt til det pågældende flygtningebarn (tjek ID og navnet på værdibeviset)
 • Værdibeviset er rødt og printet på tykt papir med bølger til kanten
 • Værdibeviset har titlen ”VÆRDIBEVIS TIL KONTINGENT”
 • Værdibeviset har påtrykt et unikt værdibevisnummer
 • Værdibeviset har påtrykt udløbsdato, underskrift og stempel fra Fritidspuljen


Det skal du gøre som bogholder i forening

Send en faktura samt det modtagne værdibevis til fritidspuljen@drc.ngo med følgende oplysninger:

 • Navn og værdibevisnummer
 • Navn på foreningen og holdet
 • Startdato og slutdato
 • Beløb for kontingent og kontonummer til indbetaling
 • Skriv gerne "Fritidskontingent" i emnefeltet
 • Vedhæft en kopi af værdibeviset

Du kan hente en skabelon til fakturaen her.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ VÆRDIBEVISETS UDLØBSDATO (3 MÅNEDER EFTER UDSTEDELSE)

Fakturaen skal sendes til Dansk Flygtningehjælp hurtigst muligt - og senest inden værdibeviset udløber efter 3 måneder. Se den påtrykte udløbsdato på værdibeviset. Værdibeviset er ikke længere gyldigt, hvis Dansk Flygtningehjælp ikke har modtaget en faktura fra foreningen inden udløbsdatoen.

Dansk Flygtningehjælp bestræber sig på at indbetale beløbet inden 20 arbejdsdage.

OBS: DU KAN FORTSAT INDSENDE FAKTURA, MEN GRUNDET DE NUVÆRENDE OMSTÆNDIGHEDER MED CORANAVIRUS KAN DER FORVENTES LÆNGERE BEHANDLINGSTID.