Før du søger

Læs dette grundigt, før du søger

Hvem kan få støtte?

 • Fritidspuljen giver støtte til flygtningebørn under 18 år.
 • For at modtage støtte skal mindst én af barnets forældre modtage selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse (tidl. integrationsydelse), eller barnet skal være uledsaget flygtning.
 • Barnet kan få støtte én gang per kalenderår.
 • Barnet kan få støtte til en fritidsaktivitet i én forening.
 • Der gives ikke støtte til fitness, klippekort til aktiviteter, månedskort til træningscentre og lignende.
 • Bemærk at værdibeviset udløber 3 måneder efter udstedelse, og det skal derfor indløses hos foreningen hurtigst muligt. Ansøg derfor ikke Fritidspuljen om støtte, før du har aftalt opstart i foreningen.

Husk at oplyse

 • Barnets navn, cpr-nummer, fødselsdato og nationalitet.
 • Hvilken aktivitet barnet søger støtte til.
 • Navn og hjemmeside på den forening, hvor aktiviteten foregår.
 • Oplysninger om en eventuel kontaktperson.

Husk også dokumentation

 • Den seneste udbetalingsmeddelse fra kommunen, hvis forældrene modtager selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse (tidl. integrationsydelse). Denne er sendt til forældrenes e-boks eller postadresse. 
 • Eller første side af den oprindelige afgørelse på opholdstilladelsen fra Udlændingestyrelsen, hvis barnet er uledsaget flygtning (sendt til værgens e-boks eller postadresse).

 

 OK, start ansøgning