Fritidspuljen åbner for nye ansøgninger

Fritidspuljen åbner for ansøgninger fra flygtningebørn op til 18 år

Det er med stor glæde, at Dansk Flygtningehjælp nu kan offentliggøre, at Fritidspuljen mandag den 8. januar 2018 åbner for nye ansøgninger fra flygtningebørn op til 18 år. Læs pressemeddelelsen her.

Vi arbejder lige nu på at opdatere hjemmesiden og ansøgningssystemet, så vi kan tage imod de nye ansøgninger. Der vil i den forbindelse være nogle nye retningslinjer for puljen:

  • Det er fortsat muligt for flygtningebørn mellem 0-18 år at søge om kontingentstøtte
  • Der skal fremsendes dokumentation for, at familien modtager integrationsydelse
  • Der bevilges op til 1.000 kr. årligt i kontingentstøtte pr. flygtningebarn
  • Der kan ikke længere søges om støtte til udstyr
  • Der gives udelukkende støtte til etablerede foreningsaktiviteter, og der gives derfor ikke støtte til fitness, klippekort til fritidsaktiviteter mm.

Ansøgningsskemaet bliver tilgængeligt her på hjemmesiden fra mandag den 8. januar 2018. Derudover vil der komme mere information om de nye retningslinjer for kontingentstøtte. Heraf vil det fremgå, at Fritidspuljen desværre ikke genåbner for unge flygtninge mellem 18-30 år. Vi arbejder fortsat på at samle finansiering til at udvide puljen med de 18-30 årige, og Fritidspuljen vil løbende orientere om nyt herom.