Vær opmærksom på

Vær opmærksom på ...

 • Fritidspuljen giver støtte til flygtningebørn under 18 år. For at modtage støtte skal én eller begge barnets forældre modtage integrationsydelse eller barnet skal være uledsaget flygtning.

 • Fritidspuljen giver støtte til etablerede forenings- og fritidsaktiviteter med organiserede hold. Bemærk at der ikke gives støtte til fitness samt klippekort eller månedskort til ikke-organiserede aktiviteter. Barnet kan få støtte én gang hvert kalenderår til en fritidsaktivitet i én forening. 

 • Fritidspuljen kræver dokumentation. I ansøgningen vedhæftes derfor den seneste udbetalingsmeddelelse fra kommunen, der viser, at én eller begge forældre er på integrationsydelse. For uledsagede flygtningebørn vedhæftes første side af den oprindelige afgørelse på opholdstilladelsen fra Udlændingestyrelsen, der bekræfter barnets opholdsstatus.

Vær desuden opmærksom på … 

 • Pas på dit værdibevis - du kan ikke få et nyt.
 • Du kan kun søge om støtte én gang hvert kalenderår.
 • Du kan kun søge om støtte til en fritidsaktivitet i én forening.
 • Værdibeviset udløber 3 måneder efter udstedelse, og det skal derfor indløses hos foreningen hurtigst muligt. Ansøg derfor ikke Fritidspuljen om støtte, før du har aftalt opstart i foreningen.
 • Fritidspuljen refunderer ikke udlæg foretaget af privatpersoner. Fritidspuljen refunderer kun fakturaer fra foreninger med vedhæftet kopi af værdibevis.
 • Hvis du søger støtte til flere børn, skal du udfylde et skema for hvert flygtningebarn.
 • Du kan godt søge om støtte, selvom barnet først skal begynde i aktiviteten senere, hvis I har lavet en aftale med foreningen og har fået en opstartsdato.
 • Vi anbefaler, at flygtningebarnet (efter aftale med foreningen) prøver aktiviteten et par gange før opstart.