Vær opmærksom på

Vær opmærksom på ...

 • Fritidspuljen giver støtte til flygtningebørn under 18 år. For at modtage støtte skal én eller begge barnets forældre modtage selvforsørgelses- og hjemsendelseydelse (tidl. integrationsydelse) eller barnet skal være uledsaget flygtning.

 • Fritidspuljen giver støtte til etablerede forenings- og fritidsaktiviteter med organiserede hold. Bemærk at der ikke gives støtte til fitness samt klippekort eller månedskort til ikke-organiserede aktiviteter. Barnet kan få støtte én gang hvert kalenderår til en fritidsaktivitet i én forening. 

 • Fritidspuljen kræver dokumentation. I ansøgningen vedhæftes derfor den seneste udbetalingsmeddelelse fra kommunen, der viser, at én eller begge forældre er på selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse (tidl. integrationsydelse). For uledsagede flygtningebørn vedhæftes første side af den oprindelige afgørelse på opholdstilladelsen fra Udlændingestyrelsen, der bekræfter barnets opholdsstatus.

Vær desuden opmærksom på … 

 • Pas på dit værdibevis - du kan ikke få et nyt.
 • Du kan kun søge om støtte én gang hvert kalenderår.
 • Du kan kun søge om støtte til en fritidsaktivitet i én forening.
 • Værdibeviset udløber 3 måneder efter udstedelse, og det skal derfor indløses hos foreningen hurtigst muligt. Ansøg derfor ikke Fritidspuljen om støtte, før du har aftalt opstart i foreningen.
 • Fritidspuljen refunderer ikke udlæg foretaget af privatpersoner. Fritidspuljen refunderer kun fakturaer fra foreninger med vedhæftet kopi af værdibevis.
 • Hvis du søger støtte til flere børn, skal du udfylde et skema for hvert flygtningebarn.
 • Du kan godt søge om støtte, selvom barnet først skal begynde i aktiviteten senere, hvis I har lavet en aftale med foreningen og har fået en opstartsdato.
 • Vi anbefaler, at flygtningebarnet (efter aftale med foreningen) prøver aktiviteten et par gange før opstart.